logo

Akce

GRATULUJEME NAŠÍ ŽÁKYNI HANĚ KOPECKÉ K ÚSPĚŠNÉMU SLOŽENÍ TALENTOVÝCH ZKOUŠEK
NA KONZERVATOŘ ČESKÉ BUDĚJOVICE, PŘI KTERÝCH ZÍSKALA NEJVYŠŠÍ POČET BODŮ ZE VŠECH ZÁJEMCŮ O HUDEBNÍ STUDIUM. GRATULACE PATŘÍ TAKÉ JEJÍMU P. UČ. FILIPU KIMELOVI. PŘEJEME MNOHO ŠTĚSTÍ A RADOSTI Z HUDBY V DALŠÍM STUDIU.

Základní umělecká škola,
Příbram I,
nám. T. G. Masaryka 155

Adresa:
Základní umělecká škola
Náměstí T. G. Masaryka 155
261 01, Příbram

tel.: +420 318 625 311
info@zuspribram.cz

ředitelka: Mgr. Petra Havlíková
petra.havlikova@zuspribram.cz

zástupkyně ředitelky: Mgr. Lucie Širmerová, DiS.
tel.: 604 549 722
lucie.sirmerova@zuspribram.cz

ekonomicko-administrativní pracovnice: Kateřina Valášková
tel.: 720 706 029
katerina.valaskova@zuspribram.cz