logo

Akce

Fotky z výtvarné performance Petra Nikla - malíře, hudebníka, fotografa a divadelníka, člena již zaniklé umělecké skupiny Tvrdohlaví, který přijal pozvání do naší školy a přijel v rámci projektu "Město" našeho výtvarného oddělení. Velké díky patří p. uč. Petře Peštové, která celý happening zorganizovala, a dále p. uč. Elišce Baťové a Báře Kouklíkové, které se na projektu také podílejí.
 
 
20230217_160905
20230217_161301
20230217_161352
20230217_161405
20230217_161543
P1060868
P1060869
P1060872
P1060876
P1060883
P1060884
P1060885
P1060888
P1060889
P1060893
P1060894
P1060896
P1060897
P1060898
P1060899
P1060900
P1060901
P1060904
P1060907
P1060908
P1060909
P1060912
P1060913
P1060915
P1060916
P1060919
P1060920
P1060923
P1060925

Základní umělecká škola,
Příbram I,
nám. T. G. Masaryka 155

Adresa:
Základní umělecká škola
Náměstí T. G. Masaryka 155
261 01, Příbram

tel.: +420 318 625 311
info@zuspribram.cz

ředitelka: Mgr. Petra Havlíková
petra.havlikova@zuspribram.cz

zástupkyně ředitelky: Mgr. Lucie Širmerová, DiS.
tel.: 604 549 722
lucie.sirmerova@zuspribram.cz

ekonomicko-administrativní pracovnice: Kateřina Valášková
tel.: 720 706 029
katerina.valaskova@zuspribram.cz