Canzonetta

Pěvecký sbor Canzonetta založila v roce 2001 Jaroslava Kunická Halamová. V době vzniku sbor začínal jako komorní, nyní je rozdělen do čtyř skupin: Sboreček (děti 5 - 6 let), Písnička (přípravné oddělení Canzonetty), Canzonetta (hlavní sborové oddělení žáků 8 - 20 let) a Canzone (komorní oddělení studentů 15 a více let).

Sbor vystupuje s klavírním doprovodem, který od počátku zajišťovala paní učitelka Kateřina Duková a v současné době jej zajišťuje pan učitel Lukáš Marek. Výbornou spolupráci sbor navázal s Hudebním seskupením, které ve škole vede pan učitel Jiří Vlas.

Repertoár sboru je velmi rozmanitý, na koncertech jsou slyšet spirituály, lidové písně v různých úpravách a muzikálové i populární písně, které patří k těm nejoblíbenějším. Zpěv bývá doplněn hrou na hudební nástroje a pohybovou složkou.

Pěvecký sbor vystupuje zejména na školních akcích jako jsou Zahradní slavnosti, Adventní koncerty v Divadle A. Dvořáka Příbram a třídní koncerty. Představil se i v pražské Lucerně nebo na slavnostním koncertě pořádaném Akademií věd České republiky. V rámci spolupráce se Základní uměleckou školou Dobříš vystupoval sbor Canzonetta na koncertech v Kulturním domě v Dobříši. Příležitostně je sbor zván i k umělcům vystupujícím v Příbrami. Účinkoval při koncertě Daniela Hůlky a Lubomíra Brabce, Jaroslava Svěceného, Václava Hudečka, Štěpána Raka. V Praze vystoupil s pěveckým sborem Cantoria Praha (Slavnostní koncerty ve Svatyni Krista Krále). 

Každoročně sbor spolupracuje s Příbramským Big Bandem v Divadle A. Dvořáka Příbram a samostatně vystupuje v Hornickém muzeu Příbram. v minulých letech opakovaně zpíval na MISS Příbramsko.

V roce 2012 sbor nahrál ve spolupráci se ZUŠ Dobříš své první CD.

Značným přínosem pro sbor byl roku 2015 seminář hlasové výchovy pod vedením PaedDr. Aleny Tiché, Ph.D., který otevřel nové možnosti při práci ve sboru.

Jednou z významných možností představit sbor i v zahraničí byl zájezd do holandského Hoornu - partnerského města Příbrami. Zajímavou událostí byla slavnost k 115. výročí založení Knihovny Jana Drdy Příbrami, kde vystoupila všechny sborová oddělení ppěveckého sobru.

Rok 2016 byl pro sbor ve znamení nahrávání skladeb se známými umělci. Proběhla úžasná spolupráce s Václavem Hudečkem při natáčení skladeb Largo a Příbramské zvony v nahrávacím studiu "A" ČRo v Praze v Karlíně, ke kterým byl vytvořen i videoklip. Další aktivitou sboru je natočení skladby Vánoce od současného skladatele Vladimíra Wimmera.

 

Sbormistryně Jaroslava Kunická Halamová

Jaroslava Kunická Halamová je absolventkou sólového zpěvu a hudební výchovy na pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni na katedře hudební kultury u doc. PaedDr. Daniely Mandysové. Již 16 let je stálou členkou Hudebního divadla v Karlíně a její umělecká činnost je velmi pestrá.
Jako pedagog působí již 18 let na ZUŠ Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155, kde vyučuje sólový a sborový zpěv. Působila i na ZUŠ dobříš a na Gymnáziu Christiana Dopplera na Praze 5.

 Kurzy:

- pěvecké kurzy doc. MgA. S. Luhanové-Jirouškové
- pěvecký kurz barokní interpretace u prof. J. Kotouče, prof. J. Kovaříkové a prof. Dr. T. Lipperta
- sborové kurzy v Domě hudby v Pardubicích u PaedDr. A. Tiché, Ph.D., MgA. a Mgr. M. Valáška, PhD. a jiných

Účinkování:

V divadle Karlín vystoupila v roli Rosalie v muzikálu West Side Story, dále v titulech Jekyll&Hyde, Noc na Karlštejně, Čardášová princezna, Limonádový Joe, Polská krev, Mam´zelle Nitouche a Lucie. V Divadle J. K. Tyla v Plzni v operách Saint-Saense Samson a Dalila (Filištínka), Bludný Holanďan a v muzikálech Pokrevní bratři (Marilyn Monroe) a Cabaret. Zpívala hlavní roli Ley v oratoriu Dybuk a spolupracovala s Filharmonií Hradec Králové v rockové opeře "Apel svědomí" s podtitulem "Jazzové inspirace" a v "Americkém klubu dam" ve skladbách od Vladimíra Wimmera. Spolupracuje jako sólistka s ženským pěveckým sborem CantoriaPraha, kde vystupuje nejen v rámci koncertů v České republice, ale i na mezinárodních soutěžích a přehlídkách.

Zajímavosti:

- získala několik vítězství v pěveckých soutěžích Zlatá snítka Praha
- zvítězila v televizní pěvecké soutěži Carusošou
- získala přední ocenění v soutěži Mladá píseň Jihlava
- byla nejmladší členkou skupiny Auris s Radkou Fišarovou
- natočila CD se zpěvačkou Pet
- natočial CD s Václavem Noidem Bártou
- vystupovala na koncertech s Jakubem Smolíkem
- moderovala na Radiu Prácheň