logo

Literárně-dramatický obor

Vzdělávání v literárně-dramatickém oboru začíná ročním nebo dvouletým přípravným studiem a pokračuje základním studiem I. a II. stupně. Základní studium I. stupně je rozloženo do 7 let, následuje čtyřleté základní studium II. stupně a je možné se vzdělávat také ve studiu pro dospělé.

Do 1. ročníku přípravného studia nastupují žáci, kteří dosáhli věku 5 let, do 2. ročníku přípravného studia nastupují žáci, kteří dosáhli věku 6 let. V 7 až 13 letech nastupují žáci rovnou do základního studia I. stupně. Žáci ve věku 14 až 17 let, kteří neabsolvovali I. stupeň, zahajují studium na II. stupni přípravným studiem II. Poté plní vzdělávací obsah I. stupně v rychlejším tempu. 

V základním studiu I. a II. stupně navštěvují žáci tyto dva předměty:

Tvořivá dramatika
Umělecký přednes

V průběhu výuky těchto dvou předmětů si žáci prostřednictvím her, etud a improvizace osvojí základní herecké dovednosti, jako jsou práce s textem i s konkrétní rolí, práce s rekvizitou, pantomima, partneřina s hereckými kolegy. Součástí výuky je také rozvoj hlasových a mluvních dovedností a psaní vlastních textů. 

Základní umělecká škola,
Příbram I,
nám. T. G. Masaryka 155

Adresa:
Základní umělecká škola
Náměstí T. G. Masaryka 155
261 01, Příbram

tel.: +420 318 625 311
info@zuspribram.cz

ředitelka: Mgr. Petra Havlíková
petra.havlikova@zuspribram.cz

zástupkyně ředitelky: Mgr. Lucie Širmerová, DiS.
tel.: 604 549 722
lucie.sirmerova@zuspribram.cz

ekonomicko-administrativní pracovnice: Kateřina Valášková
tel.: 720 706 029
katerina.valaskova@zuspribram.cz