Hudební nauky 2022/2023

 

-výuka bude probíhat v ul. Dlouhá 163, učebna č. 2 ve 2. patře

 

PONDĚLÍ (vyuč. Petra Havlíková)
15:15 – 16:00 – PHV A
16:15 – 17:00 – PHV B
 
ÚTERÝ (vyuč. Jakub Šelmeczi)
14:00 – 14:45 – 1.B roč.
14:50 – 15:35 – 3.A roč.
15:40 – 16:25 – 1.A roč.
16:30 – 17:15 – 4.A roč.
 
STŘEDA (vyuč. Jakub Šelmeczi)
14:00 – 14:45 – 2.A roč.
14:50 – 15:35 – 4.B roč.
15:40 – 16:25 – 1.C roč.
16:30 – 17:15 – 5.A roč.

 

ČTVRTEK
17:15 - 18:00 - individuální hudební nauka* (vyuč. Martina Hlinomazová)
 
PÁTEK (vyuč. Barbora Kylarová)
14:00 – 14:45 – 2.B roč.
14:50 – 15:35 – 3.B roč.
15:45 – 16:30 – 2.C roč.
16:40 – 17:25 – 5.B roč.
 
Přestupy mezi jednotlivými skupinami jsou možné po předchozí konzultaci s učitelem dané
skupiny.
* - individuální hudební nauka bude povolena ředitelkou školy pouze na základě písemné
žádosti žákům, kteří dojíždějí z větší vzdálenosti, žákům výrazně vyššího věku než je věkový
průměr jejich ročníku, popřípadě žákům, kteří nemohou docházet na hudební nauku
z důvodu právě probíhajícího jiného vyučování ve škole.
 Jakub Šelmeczi - 731 793 391
 Barbora Kylarová – 608 072 480
 Petra Havlíková - 725 797 731
 Martina Hlinomazová – 721 227 281