Zápisy nových uchazečů pro školní rok 2023/2024 se budou konat v termínu

16., 17. a 18. května 2023. 

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ZÁPISU

Nejnižší možná věková hranice přijetí nového žáka je věk 5 let (k 1. 9. 2023).

Před konáním zápisů je nutné vyplnit internetovou přihlášku ZDE. Vyplnění a odeslání přihlášky je pouze součástí přijímacího řízení.

Žáci jsou ke studiu přijímáni na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky před komisí tvořenou učiteli a zároveň v závislosti na volné kapacitě míst v jednotlivých studijních zaměřeních.

O výsledku budou zájemci informováni nejdéle do konce června 2023 (prostřednictvím odkazu v poslané přihlášce nebo telefonicky).

V případě, že se ze závažných důvodů nemůžete zúčastnit zápisu, bude vám po dohodě na tel.: 720 706 029  nabídnut náhradní termín.

Prosíme o dodržení konkrétních vybraných termínů a časů.

Rádi zodpovíme Vaše dotazy: 318 625 311, 720 706 029, 725 797 731.

Přijďte, těšíme se na vás!

kolektiv učitelů školy

 

Průběh talentových zkoušek: 

HUDEBNÍ OBOR

– zjištění intonačních a rytmických předpokladů

– zpěv lidové písně dle vlastního výběru

– motivační pohovor

– hra na hudební nástroj (pokud již uchazeč v minulosti na nějaký hudební nástroj hrál)

 

informační termíny zkoušek dle studijního zaměření (přesné časové rozvržení dle výběru při vyplnění přihlášky - viz odkaz výše):

akordeon: 16., 18. května 2023 (út, čt)
baskřídlovka: 17. května 2023 (st)
baskytara: 16. května 2023 (út)
bicí nástroje: 16., 17., 18. května 2023 (út, st, čt)
housle: 17., 18. května 2023 (st, čt)
klarinet: 16., 17. května 2023 (út, st)
klavír: 16., 17., 18. května 2023 (út, st, čt)
kontrabas: 16. května 2023 (út)
elektrická kytara: 16. května 2023 (út)
klasická kytara: 17., 18. května 2023 (st, čt)
trombon: 17. května 2023 (st)
příčná flétna: 16., 17., 18. května 2023 (út, st, čt)
saxofon: 16., 17., 18. května 2023 (út, st, čt)
sborový zpěv: 16., 17. května 2023 (út, st)
sólový zpěv: 16., 17. května 2023 (út, st)
trubka: 16., 17., 18. května 2023 (út, st, čt)
viola: 17., 18. května 2023 (st, čt)
violoncello: 16. května 2023 (út)
zobcová flétna: 16., 17., 18. května 2023 (út, st, čt)
přípravná hudební výchova – skupinová výuka: 
(pro žáky ve věku 5 a 6 let k 1. září 2022):16., 17., 18. května 2023 (út, st, čt)(pro žáky ve věku 5 a 6 let k 1. září 2023): 

 

LITERÁRNĚ–DRAMATICKÝ OBOR

– uchazeč si připraví recitaci krátkého textu – básně, monologu,

úryvku z knihy, vlastní tvorbu nebo vlastní scénku na libovolné téma

– ztvární krátkou improvizaci na zadané téma

– motivační pohovor

 

(konkrétní den a přesné časové rozvržení dle výběru při vyplnění přihlášky - viz odkaz výše)

 

VÝTVARNÝ OBOR

– kresba postavy, zvířete v zajímavém prostředí

– motivační pohovor

– zájemci mohou přinést na ukázku vlastní výtvarné práce z domova

 

(konkrétní den a přesné časové rozvržení dle výběru při vyplnění přihlášky - viz odkaz výše)