Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Aktuality

Kalendarium

červen 2024
po
út
st
čt
so
ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Navštivte nás na

Zápisy na školní rok 2024/2025

ZÁPISY NOVÝCH UCHAZEČŮ O STUDIUM NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

se konají ve dnech 13., 14., 16. května 2024, vždy od 13:30 v závislosti na konkrétním vybraném termínu v přihlášce. Rozpis jednotlivých oborů a studijních zaměření je součástí interaktivní přihlášky - viz níže. Přijímací řízení na všechny obory bude probíhat v budově na náměstí T. G. Masaryka 155, Příbram I.

Studijní zaměření HRA NA KLAVÍR je pro následující školní rok 2024/25 plně obsazeno. Přijímací řízení se koná, žadatelé budou podle pořadí úspěšnosti průběžně oslovováni, pokud se místa uvolní během roku.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ZÁPISU
Nejnižší možná věková hranice přijetí nového žáka je věk 5 let (k 1. 9. 2024).
Před konáním zápisů je nutné vyplnit elektronickou přihlášku zde.

Vyplnění a odeslání přihlášky je pouze součástí přijímacího řízení.
Žáci jsou ke studiu přijímáni na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky před komisí tvořenou učiteli a zároveň v závislosti na volné kapacitě míst v jednotlivých studijních zaměřeních.
O výsledku budou zájemci informováni nejdéle do konce června 2024 (prostřednictvím odkazu v poslané přihlášce nebo telefonicky).
V případě, že se ze závažných důvodů nemůžete zúčastnit zápisu, bude vám po dohodě na tel.: 720 706 029 nabídnut náhradní termín.

Prosíme o dodržení konkrétních vybraných termínů a časů.

Rádi zodpovíme Vaše dotazy: 318 625 311, 720 706 029, 725 797 731.

Přijďte, těšíme se na vás!
kolektiv učitelů školy

  

Průběh talentových zkoušek:

HUDEBNÍ OBOR

– zjištění intonačních a rytmických předpokladů
– zpěv lidové písně dle vlastního výběru
– motivační pohovor
– hra na hudební nástroj (pokud již uchazeč v minulosti na nějaký hudební nástroj hrál)

 

informační termíny zkoušek dle studijního zaměření (přesné časové rozvržení dle výběru při vyplnění přihlášky - viz odkaz výše):
akordeon: 13., 14., 16. května 2024 (po, út, čt)
baskřídlovka: 13., 14., 16. května 2024 (po, út, čt)
baskytara: 14. května 2024 (út)
bicí nástroje: 13., 14., 16. května 2024 (po, út, čt)
housle: 13., 16. května 2024 (po, čt)
klarinet: 14., 16. května 2024 (út, čt)
klavír: 13., 14., 16. května 2024 (po, út, čt)
kontrabas: 14. května 2024 (út)
elektrická kytara: 13., 14. května 2024 (po, út)
klasická kytara: 13., 16. května 2024 (po, čt)
trombon: 13., 14., 16. května 2024 (po, út, čt)
příčná flétna: 13., 14., 16. května 2024 (po, út, čt)
saxofon: 13., 14., 16. května 2024 (po, út, čt)
sborový zpěv: 13., 14. května 2024 (po, út)
sólový zpěv: 13., 14. května 2024 (po, út)
trubka: 13., 14., 16. května 2024 (po, út, čt)
viola: 13., 16. května 2024 (po, čt)
violoncello: 13. května 2024 (po)
zobcová flétna: 13., 14., 16. května 2024 (po, út, čt)
přípravná hudební výchova – skupinová výuka:
(pro žáky ve věku 5 a 6 let k 1. září 2022): 13., 14., 16. května 2024 (po, út, čt)
  

LITERÁRNĚ–DRAMATICKÝ OBOR


– uchazeč si připraví recitaci krátkého textu – básně, monologu,
úryvku z knihy, vlastní tvorbu nebo vlastní scénku na libovolné téma
– ztvární krátkou improvizaci na zadané téma
– motivační pohovor

13., 16. května 2024 (po, čt)
(konkrétní den a přesné časové rozvržení dle výběru při vyplnění přihlášky - viz odkaz výše)

 VÝTVARNÝ OBOR

– kresba postavy, zvířete v zajímavém prostředí
– motivační pohovor
– zájemci mohou přinést na ukázku vlastní výtvarné práce z domova

13., 14., 16. května 2024 (po, út, čt)
(konkrétní den a přesné časové rozvržení dle výběru při vyplnění přihlášky - viz odkaz výše)