Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Aktuality

Kalendarium

květen 2024
po
út
st
čt
so
ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Navštivte nás na

Historie školy

Základní umělecká škola, Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155 byla založena roku 1991 z 2. ZUŠ Příbram. Její vznik doprovázelo nadšení učitelů spjaté s entusiazmem společnosti 90. let. Škola si od počátku zakládala na vytvoření přátelských vztahů s žáky i s jejich rodiči. Hlavní a tehdy jediné sídlo školy bylo v budově č. 155 na nám. T. G. Masaryka v Příbrami, kterou učitelé společnými silami přetvořili k obrazu svému. Vyučovalo se ve třech oborech – hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém.

V několika prvních letech fungování školy byly založeny tradice, které se udržují dodnes. Pravidelně se pořádaly sezónní koncerty, programy pro děti z MŠ, absolventské, výchovné a učitelské koncerty a Zahradní slavnost. Již v roce 1993 byl přijat první žák školy ke studiu na konzervatoři, žáci pravidelně získávali ocenění na nejrůznějších národních a mezinárodních soutěžích. Poprvé také proběhla spolupráce a výměnné pobyty s partnerskou školou v Holandsku. Škola nabízela pestré žánrové zaměření, vedle klasické hudby i jazz a rock.

V roce 1999 získala škola právní subjektivitu. Učitelé a vedení školy pořádali koncerty a semináře předních českých sólistů a umělců pro žáky školy a pro širokou veřejnost. V novém tisíciletí se škola mohla pochlubit vlastní kapelou a čerstvě založeným pěveckým sborem. Postupně bylo zlepšováno technické vybavení tříd. Škola se také úspěšně zhostila organizace přehlídky všech ZUŠ příbramského regionu.

Díky velkému počtu uchazečů o přijetí ke studiu byla škole třikrát (v letech 2007, 2011 a 2016) navýšena kapacita. V letech 2008–2011 byla provedena velká rekonstrukce vnitřních prostor, zahrady, odhlučnění tříd a zprovozněna půda pro mimořádné výstavy. Nabídka předmětů se rozšířila o výuku hry na violoncello, ve škole byl založen smyčcový soubor. Přibylo také žáků na dechové nástroje. Žáci ve výtvarném oboru získali technické vybavení pro práci s multimediální technikou, začali vytvářet vlastní krátké animované filmy. K původním koncertům přibyly nové (koncert nejmladších muzikantů, koncert komorní hudby). Žáci školy začali pravidelně pořádat koncerty pro seniory v příbramském Domě s pečovatelskou službou. V roce 2011 byla škola hlavním organizátorem několikadenní přehlídky středočeských ZUŠ uspořádané Středočeským krajem k poctě 170. výročí narození Antonína Dvořáka.

V září roku 2009 jsme začali vyučovat také v nových prostorách v Dlouhé ulici 163, Příbram III. Od roku 2012 zde využíváme již čtyři třídy. V období letních prázdnin v roce 2016 došlo k výměně oken v hlavní budově směrem na náměstí T. G. Masaryka. Následně proběhla v roce 2017 rekonstrukce elektrických rozvodů a osvětlení v sále školy a v učebně výtvarného oboru.

Po několikaleté odmlce se podařilo od září roku 2013 obnovit výuku literárně-dramatického oboru. Od září roku 2016 schválilo MŠMT navýšení kapacity školy na 500 žáků. Díky tomu došlo rok poté k otevření nového studijního zaměření Hra na trombon, baskřídlovku.

Naše škola se snaží organizovat také větší akce, na které zve hosty z uměleckých škol blízkého i vzdáleného okolí. V roce 2012 tak proběhla úspěšná Koncertní přehlídka bicích nástrojů v Divadle A. Dvořáka Příbram, následně byla v roce 2014 škola znovu pověřena organizací Festivalu ZUŠ Středočeského kraje. Zajímavou zkušeností bylo pro žáky školy v roce 2015 nahrávání a úspěšné vydání CD s názvem Písničky z autobusu, na kterém byly zvěčněny písně z pořadů pro mateřské školy. O tři roky později bylo vydáno druhé CD s názvem Pampadadam, obsahující převážně originálním způsobem upravené lidové písně s doprovodem žákovské kapely.

Na podzim následujícího roku 2016 slavila naše škola 25 let svého trvání. Pěvecký sbor si pak ve stejném roce připomněl kulaté výročí 10 let od svého založení. Byla proto vydána obrazová brožura s historií školy z let 2011–2016 a sešit plný fotografií a podrobných informací o úspěších pěveckého sboru. Na oslavu výročí školy se konalo několik zvláštních koncertů.

V průběhu života školy vzniklo několik nových, každoročně se opakujících akcí. Od roku 2013 naši žáci pravidelně participují na vybraných pořadech Hudebního festivalu Antonína Dvořáka v Příbrami. Od stejného roku také probíhají společné mezigenerační koncerty žáků a členů jejich rodin s názvem Rodinná pouta. Nově se od roku 2017 koná Den otevřených dveří, kdy mají možnost do našich prostor nahlédnout i návštěvníci z ulice a zájemci o studium.

Zakládající ředitelkou školy se stala Mgr. Vlasta Vacková, v roce 1998 byl jmenován do funkce Jiří Mates a v roce 2003 převzal vedení školy Ing. Petr Kollert. Od roku 2005 je ředitelkou Mgr. Petra Havlíková.

Na závěr lze říci, že ZUŠ si za dobu svého trvání vybudovala v příbramském regionu pevné místo a patří zde mezi důležité vzdělávací a kulturní instituce.